With the elders

 

 

 

  اغلب شکست های زندگی برای افرادی رخ داده که موقع تسلیم شدن نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیک شده اند .

بابزرگان

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید .

 

 • دکتر احمد روستا

 • دکتر کامران صحت

 • دکتر احمد حلت

 • مهندس نیما کیمیایی

 • دکتر علی بابایی زاد

 • دکتر احمد حلت

 • مهندس محمودرضا گودرزی

 • مهندس محمودرضا گودرزی

 • دکتر احمد روستا

  آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

  ورود به حساب کاربری