consulting services

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه یکتا  با بهره گیری از تجربیات و دانش اساتید و دانش آموختگان داخل و خارج کشور ، مجموعه ای از خدمات مشاوره و آموزش مدیریت را ارائه می نماید . پاره ای از خدمات ارائه شده توسط تیم متخصصان ما به شرح ذیل می باشد .

 

واحد مشاوره

خدمات آموزشی و مشاوره ای  گــروه یکتـا

 

 

مشاوره مدیریت استراتژیکStrategic Management Consulting

مشاوره مدیریت استراتژیک

Strategic Management Consulting

مشاور مالیfinancial consultant

مشاور مالی

financial consultant

آموزش اصول و فنون و تکنیکهای مذاکرهNegotiation training

آموزش اصول و فنون و تکنیکهای مذاکره

Negotiation training

مشاوره مدیریت ریسکRisk management advice

مشاوره مدیریت ریسک

Risk management advice

مشاوره و آموزش مدیریت ارتباط با مشتریCustomer Relationship Consulting

مشاوره و آموزش مدیریت ارتباط با مشتری

Customer Relationship Consulting

مشاوره و آموزش مدیریت بازاریابیMarketing consulting

مشاوره و آموزش مدیریت بازاریابی

Marketing consulting

مشاوره طرح کسب و کار تجاریBusiness Business Plan Consulting

مشاوره طرح کسب و کار تجاری

Business Business Plan Consulting

مشاوره طرح بازاریابی تجاریBusiness Marketing Plan Consulting

مشاوره طرح بازاریابی تجاری

Business Marketing Plan Consulting

مشاوره تبلیغات طراحی کمپین تبلیغاتیCampaign design consulting

مشاوره تبلیغات طراحی کمپین تبلیغاتی

Campaign design consulting

مشاوره برندینگ . آموزش مدیریت برندBranding advice

مشاوره برندینگ . آموزش مدیریت برند

Branding advice

مشاوره برندسازیBranding advice

مشاوره برندسازی

Branding advice

مشاوره برندینگ فردیIndividual branding advice

مشاوره برندینگ فردی

Individual branding advice

مشاوره تعیین ارزش برندBrand value determination advice

مشاوره تعیین ارزش برند

Brand value determination advice

مشاوره فروشSales consuler

مشاوره فروش

Sales consuler

مشاوره مهندسی فروشSales Engineering Consulting

مشاوره مهندسی فروش

Sales Engineering Consulting

مشاوره و آموزش خدمت به مشتریCustomer service consulting and training

مشاوره و آموزش خدمت به مشتری

Customer service consulting and training

مشاوره و مدیریت خلاقیت و نوآوریCounseling and creativity management

مشاوره و مدیریت خلاقیت و نوآوری

Counseling and creativity management

مشاوره منابع انسانیHuman Resources Consulting

مشاوره منابع انسانی

Human Resources Consulting

آموزش ارزش گذاری برندBrand Valuation Training

آموزش ارزش گذاری برند

Brand Valuation Training

آموزش تکنیکهای فروش حرفه ایTraining professional sales techniques

آموزش تکنیکهای فروش حرفه ای

Training professional sales techniques


 

Please let us know your name.

ورودی نامعتبر است

شماره همراه خود را وارد نماید

ورودی نامعتبر است

Please let us know your email address.

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

اعتبار سنجی
بازسازی کد ورودی نامعتبر است

خواهشمند است اطلاعات فرم فوق را با دقت تکمیل نمایید تا کارشناسان ما قادر به پاسخگویی هرچه سریعتر و بهترباشند .
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری