• شادنایی


هدف کلی مشاوره، یاری دادن به مدیران وکارکنان است تا قادر باشند در فضای اعتمادبه نفس ، تفاهم وتوانائی برای کاراثربخش ، رشد و پرورش یابند . انجام اقدامات مشاوره‌ای به کارکنان یاری می‌دهد تا از عهده حل دشواریها و مشکلات خود برآیند و در نهایت به بهتر شدن کارکرد سازمانی می‌انجامد . اجرای مشاوره‌ها به منظور آگاه کردن مدیران از وظایف خویش ،بیان روشهای برخورد با استانداردهای مورد نیاز وبیان عملکردهای واقعی هستند . مشاوره و راهنمائی جزء ذات مدیریت در هرزمان ودرهرمکانی است ، به گونه‌ای که مشاوره صحیح وموثر یک مدیر، می‌تواند بسیاری از سوء تفاهم ها راحل کند ، همچنین باعث افزایش و بهبود انگیزه‌های شخصی و گسترش و پیشرفت کارهای گروهی شود . مشاوره فرصتی را برای مدیران ایجاد می‌کند تا با کارکنان خویش صحبت کرده و بیشتر از نگرانیها ومشکلاتی که آنها در سازمان باآن روبه رو هستند آگاهی یابند. انجام یک مشاوره صحیح ومطلوب به عوامل مختلفی وابسته است . داشتن دانش ومعلومات درموردفنون و مهارتها وتکنیکهای مشاوره ای ، همچنین قابلیتها وتوانائی به کارگیری آنهابرای مدیران ، به منظورانجام دادن وظایفشان ضرورت دارد . هر چه مدیران معلومات وتجارب بیشتری را کسب کنند ، در انجام مسئولیتهای مشاوره ای خود بهتر وتواناتر عمل می کنند .

سوابق حرفه ای بهاره شادنایی


مشاور کسب و کارسازمان های ایرانی
بیش از هفده سال سابقه مدیریت و مشاوره
مشاور و مدرس تخصصی در حوزه تحقیقات ، بازاریابی ، برندینگ ، رهبری و فروش
مدیرمسئول و صاحب امتیاز گروه کانون یکتا
رئیس هیئت مدیره گروه جهانی کسب و کار یکتا توسعه تجارت آریا


سرفصلهای ورکشاپ های تخصصی آموزشی با رویکرد سازمانی و فردی

فروش در نقطه مرگ - Sales at the point of death
فروش در نقطه مرگ

Sales at the point of death

معمای مدیریت زمان - Time management puzzle
معمای مدیریت زمان

Time management puzzle

حکومت بر نقاط تاریک مدیران - Rule over the dark spots of managers
حکومت بر نقاط تاریک مدیران

Rule over the dark spots of managers

امواج مدیریت استراتژیک برند- Waves of strategic brand management
امواج مدیریت استراتژیک برند

Waves of strategic brand management

بازی با مهر ها - Play with beads
بازی با مهره ها

Play with beads

سیاه چاله های تلفن مارکتینگ - Phone marketing black holes
سیاه چاله های تلفن مارکتینگ

Phone marketing black holes

پارادایم بازاریابی هیجانی - The Emotional Marketing Paradigm
پارادایم بازاریابی هیجانی

The Emotional Marketing Paradigm

اخذ کمربندمشکی در فروش قطعی به مشتریان - Obtaining a black belt for definitive sale
اخذکمربندمشکی در فروش قطعی

Obtaining a black belt for definitive sale

وداع با کابوس مدیریت نگرش - Nightmare of attitude management
وداع با کابوس مدیریت نگرش

Nightmare of attitude management

اورژانس موفقیت - Emergency Success
اورژانس موفقیت

Emergency Success

رهبری در مدار بی نهایت - Leadership in Infinite Circuit
رهبری در مدار بی نهایت

Leadership in Infinite Circuit

تاکتیک های انفجاری مذاکرات جنجالی - Controversial negotiations
تاکتیک های انفجاری مذاکرات جنجالی

Controversial negotiations

پایان بن بست ها در مذاکرات  - End deadlocks in negotiations
پایان بن بست ها در مذاکرات

End deadlocks in negotiations

دیوانگان مذاکره - Crazy negotiators
دیوانگان مذاکره

Crazy negotiators

امواج سهمگین مدیریت استراتژیک برند - Strong waves of strategic brand management
امواج سهمگین مدیریت استراتژیک برند

Strategic brand management

فروش مرگ بار - Deadly sales
فروش مرگ بار

Deadly sales

 

جهت ارتباط مستقیم با مدیر هماهنگی دپارتمان مشاوره های فردی و سازمانی لطفاً با شماره تماس  38474888-051    ارتباط برقرار فرمایید و یا میتوانید از طریق تکمیل فرم آنلاین واحد مشاوره نیز با ما در ارتباط باشید .

بــه مــا ملحـق شویــد .

آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری