SPONSER

برخی از آمارها نشان میدهد که بازاریابی از طریق اسپانسرینگ بیشترین رشد را در مقایسه با سایر فرمهای بازاریابی داشته است . هدف اسپانسرینگ واضح است ، افزایش اعتبار ، توسعه تصویر برند و افـزایش پرستیژ و در نهایت اعتلای نام محصول ، شرکت ، برند و … امـا برای پاسخ به این سوال که چـرا مـا بایداسپانسر شویم ؟ موضوع را با ماهیت اسپانسرینگ آغـاز میکنیم . بـاید توجه  داشته باشیم که اسپانسرینگ نباید بـا تبلیغات اشتباه گرفته شود ، تبلیغات یک فعالیت کمی است و اسپانسرینگ یک فعالیت کیفی است . در واقع یک برنامـه اسپانسرینگ ارتباطی بین اسپانسر و حمایت شونده ایجاد میکند . مثلاً زمانی که رومانسون حامی المپیک است ، این اسپانسرینگ یک ارتباطی بین این واقعه و برند رومانسون ایجاد می کند . یک برنامه اسپانسرینگ امکـان دسترسی به چند هدف را در یک لحظه فراهم می آورد .

به گفته بزرگان علم بازاریابی و فروش جوانب مختلف یک برنامه اسپانسرینگ شامل موارد زیر میشود :

1. توسعه تصویر برند : بهبود تصویر برند و شرکت در ذهن مخاطبـان همیشه یکـی از اهـداف شرکتها بوده است . واقعـاً باید اسپانسرینگ را در صورت  اجـرا بصورت هدفمند و با برنامه مـدون ، کـه همسو و هماهنگ با استراتژیهای برندینگ شرکت است یکـی از مهمترین ابزارهـا بـرای رسیدن به ایـن هدف بدانیم . کوکاکولا یک نمونه بسیار مناسب برای شرکتی میباشد که همیشه برای ایجاد یک حس مثبت در ذهن مصرف کنندگانش در اسپانسرینگ پیشتاز است .

2. افزایش فروش : حضور بعنوان اسپانسر در سمینارها و کنفرانسها بصورت هدفمند ، میتواند به شدت برافزایش فروش شرکت کمک کند . خصوصاً میتواند برای محصولاتی که در ابتدای چرخه عمرشان هستند ، مفیـد و موثر باشد . شـرکتهای فعـال در صنـایع مختلف برای ارائه و معرفی محصولات جدیدشان به بـازار معمولاً از حضور در مراسم مختلف برای این منظور بهره میگیرند.

3. افزایش استقبال عمومی : قطعاً افزایش آگاهی مثبت از شرکت و برند یکی از اهداف اسپانسرها در زمان حضور میباشد .

4. ایجاد تمایز نسبت به رقبا : اسپانسرینگ این فرصت را بـرای شمـا ایجاد میکند که نام شما و شـرکت شما در کنار بزرگان دیده شود و این فرصت استثنایـی میتواند شما را بالاتر و قدرتمندتر از رقبا نشان دهد . همچنین حضور در مراسم ویژه و خاص میتواند سطح اعتماد مشتریان را به شما به شدت افزایش دهد .

5. ایجاد ارتباط با افراد ویژه : حضور بعنوان اسپانسر این فرصت را فراهم می آورد که شما را با افـراد مختلف آشنا می سازد و کـانالهای جـدید را برای شمـا با افرادی که در حرفه خود توانمند هستند ایجاد میکند که گاهاً این افراد میتوانند جزو مشتریان وفادار شما باشند .

Table SponsorShip Group Yekta

بالا