برای شناخت نیازها و انتظارات شما و پاسخگویی موثر به آنها، چهار نظام رسیدگی به درخواستها، پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌ها در کانون یکتا راه اندازی شده است.
بخش صدای مشتری پل ارتباطی ما با شماست.

اصول طلايي مشتري مداري در یکتا

اصل دو  . هيچ کس مجبور نيست با ما معامله کند
اصل چهار . مشتري به ما وابسته نيست ما به مشتري وابسته هستيم
اصل شش .  باور مهم اين است که: اگر با مشتري سرو کار نداشتيم اين شغل واقعاً شغل بسيار خوبي نبود
اصل هشت . صادقانه به حرف و حق مشتري احترام بگذاريد
اصل ده . مشتري حرف اول و آخر را مي زند
اصل دوازده . مشتري مداري کنار آمدن با مشتريان ناسازگار است
اصل چهارده . هرگز تماس مشتريان را بدون پاسخ نمی گذاریم
اصل شانزده .درباره مشتريان قضاوت نکنيد محيطي مهيا کنيد تا مشتريان درباره شما قضاوت کنند
اصل هجده .همواره 50 درصد نارضايتي مشتريان نتيجه بي اطلاعي است
اصل بیست . رکن اصلي تجارت و مهم ترين اصل رقابت، رضايت مشتري است
اصل يک . اگر مشتری نباشد سازمانی نيست
اصل سه  . صداقت و خوش نامي دروازه ورود مشتريان به سازمان است
اصل پنج . مشتري مداري با استخدام هر عضوي از سازمان آغاز مي شود
اصل هفت . مطمئناً اولويت هاي مشتريان با اوليت هاي شما تفاوت دارد
اصل نه . جذب مشتري، راحت تر از نگهداري مشتري و نگهداري مشتري، راحت تر از رضايت مشتري است
اصل یازده . تبليغ کافي است درباره همه چيز اطلاعات بدهيد
اصل سیزده . بايد به آنچه مشتري مي گويد گوش فرا دهيم
اصل پانزده . هر روز (هميشه) از خود تان بپرسيد: آيا مشتري راضي است؟
اصل هفده .حتي اگر دشمن هم براي خريد بيايد با تمام وجود بايد او را راضي کنيد
اصل نوزده . مشتري داور نامريي و نهايي موفقيت يا شکست است

Form Voice of the Customer

  • دوست عزیز خواهشمند است اطلاعات ذیل را دقیقا وارد نمائید.
بالا