The Best Never Rest

Sales at the point of death

ورکشاپ فوق تخصصی فروش در نقطه مرگ

 


 

 

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
 • راهکارهای فرشته نجات در نحوه ارتباط با مشتری
  فرآیندهای فروش %100
  نقاط تاریک و روشن علل خرید و عدم خرید مشتری
  راهکارهـای فـرار از بن بست هـای ملاقات حضوری

 • کاملاً عملیاتی
  قابلیت پیاده سازی در محیط کسب و کار %100
  افزایش قابل توجه سطح راندمان کادرهای بازرگانی
  بالا بردن روحیه و توان کار تیمی پرسنل بازرگانی

 • 4 ساعت آموزش