آموزش مدیران ، مدیران نقش مهم و پر رنگی در شرکت ها و سازمان ها دارند . وظیفه مدیران در تجارت در دنیای امروزی سود و کسب درآمد ، رهبری کسب و کار و همین طور کنترل بحران در مواقع لازم و در نهایت مدیریت کارمندان است . این ویژگی ها از ویژگی های مدیر خوب در تمام سازمان ها به خصوص در بخش خصوصی و تجارت است که در زمان آموزش مدیران باید به آن ها یاد داده شود و شایستگی و توانایی مدیران با آن ها شناخته می شود . بنابراین آموزش دادن مدیریت برای افزایش شایستگی و بازدهی مدیران در دنیای امروزی از ضروریات است . شایستگی را میتوان  مجموعه اي از دانش ، مهارت و توانایی ها در یک شغل خاص تعریف کرد که باعث موفقیت فرد مورد نظر در انجام وظایف او می شود . همانطور که می بینید این تعریف فاکتور توانایی را هم به دیگر فاکتورهای شایستگی اضافه کرده است . یک مدیر خوب باید هوش مالی خوبی داشته باشد تا در کسب و کار خود به خوبی بتواند از نظر منابع مالی بهترین کار را انجام دهد . بنابراین واژه شایستگی براي تعریف همه رفتارهایی به کار می رود که آمیزشی از توانایی ها ، انگیزه ها ، دانش و مهارت را نشان می دهند و با نقش یک کارمند در یک سازمان مرتبط هستند .

 

مشاوره و آموزش مدیریت استراتژیک

 

مشاوره و آموزش برندینگ سازمانی

 

مشاوره و آموزش اصول ، فنون و تکنیکهای مذاکره

 

مشاوره و آموزش مدیریت ریسک

 

مشاوره و آموزش مدیریت ارتباط با مشتری

 

مشاوره و آموزش مدیریت بازاریابی

 

مشاوره و آموزش طرح کسب و کار تجاری

 

مشاوره و آموزش طرح بازاریابی تجاری

 

مشاوره و آموزش مدیریت برند

 

مشاوره و آموزش برندسازی

 

مشاوره و آموزش برندینگ فردی

 

مشاوره تبلیغات تجاری

 

مشاوره تعیین ارزش برند

 

مشاوره و آموزش صفر تا صد فروش

 

مشاوره و آموزش مهندسی فروش

 

مشاوره و آموزش خدمت به مشتری

 

مشاوره و مدیریت خلاقیت و نوآوری

 

مشاوره و آموزش ارزش گذاری برند

 

مشاوره و مدیریت منابع انسانی

 

مشاوره و آموزش فروش حرفه ای

TO TOP