هدف کلی مشاوره ، یاری دادن به مدیران وکارکنان است تا قادر باشند در فضای اعتمادبه نفس ، تفاهم وتوانائی برای کاراثربخش ، رشد و پرورش یابند . انجام اقدامات مشاوره‌ای به کارکنان یاری می‌دهد تا از عهده حل دشواریها و مشکلات خود برآیند و در نهایت به بهتر شدن کارکرد سازمانی می‌انجامد . اجرای مشاوره‌ها به منظور آگاه کردن مدیران از وظایف خویش ،بیان روشهای برخورد با استانداردهای مورد نیاز وبیان عملکردهای واقعی هستند . مشاوره و راهنمائی جزء ذات مدیریت در هرزمان ودرهرمکانی است ، به گونه‌ای که مشاوره صحیح وموثر یک مدیر، می‌تواند بسیاری از سوء تفاهم ها راحل کند ، همچنین باعث افزایش و بهبود انگیزه‌های شخصی و گسترش و پیشرفت کارهای گروهی شود . مشاوره فرصتی را برای مدیران ایجاد می‌کند تا با کارکنان خویش صحبت کرده و بیشتر از نگرانیها ومشکلاتی که آنها در سازمان باآن روبه رو هستند آگاهی یابند. انجام یک مشاوره صحیح ومطلوب به عوامل مختلفی وابسته است . داشتن دانش ومعلومات درموردفنون و مهارتها وتکنیکهای مشاوره ای ، همچنین قابلیتها وتوانائی به کارگیری آنهابرای مدیران ، به منظورانجام دادن وظایفشان ضرورت دارد . هر چه مدیران معلومات وتجارب بیشتری را کسب کنند ، در انجام مسئولیتهای مشاوره ای خود بهتر وتواناتر عمل می کنند .


بهاره شادنایی

مشاور کسب و کارسازمان های ایرانی
بیش از نوزده سال سابقه مدیریت و مشاوره
مشاور و مدرس تخصصی در حوزه تحقیقات ، بازاریابی ، برندینگ ، رهبری و فروش
مدیرمسئول و صاحب امتیاز کانون آگهی و تبلیغات یکتا
رئیس هیئت مدیره گروه جهانی کسب و کار یکتا توسعه تجارت آریا
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد یکتا توسعه تجارت آریا


 

هوشمند و سخت در کنار شما هستیم :


شناخت کامل کسب‌وکار یا سازمان و مشتریان و همچنین رقبای آن‌ها
جمع‌آوری اطلاعات و سازماندهی آن‌ها برای برطرف کردن مشکل یا برآورده کردن نیاز
جلسه با تک‌ تک افراد سازمان و بررسی بخش‌های مختلف برای تدوین استراتژی آن‌ها
جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مالی شامل درآمد، هزینه، دارایی، بدهی و غیره
افزایش دانش و مطالعه در خصوص کسب‌ وکار
ارائه راه‌حل‌هایی به منظور خارج شدن شرکت از بحران
بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت و تدوین استراتژی برای بهبود و تقویت آن‌ها
پیشنهاد سیستم یا روش‌هایی به منظور بهینه سازی ساختار داخلی شرکت
مشورت با مدیران ارشد و میانی برای کمک به آن‌ها
ارائه گزارش از عملکردهای سازمان و پیشنهاد روش‌هایی برای بهبود آن‌ها به صورت مکتوب و شفاهی
بررسی نیازهای شرکت و مشتریان و ارائه راهکارهای برای برآورده کردن آن‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و رقبا
بیان ایده‌های کسب‌وکار و فعالیت به منظور تدوین کمپین تبلیغاتی
رصد کردن تمامی فعالیت‌های شرکت و ارائه گزارش از عملکرد آن‌ها
ارائه برنامه‌هایی برای برخورد مؤثر با مشتری

 

 

 

 

 

جهت ارتباط مستقیم با مدیر هماهنگی دپارتمان مشاوره های فردی و سازمانی لطفاً با شماره تماس  38474888-051    ارتباط برقرار فرمایید و یا میتوانید از طریق تکمیل فرم آنلاین واحد مشاوره نیز با ما در ارتباط باشید .

بــه مــا ملحـق شویــد .

TO TOP