در عـصر تغییرات مسـتمر ، تنـها یادگیـرندگان آینـده را به ارث خواهند برد .
مابقی خود را برای زندگی در دنیایـی مجهز كرده اند كه دیگر وجـود نـدارد .

در عصری هستیم که نیاز به یادگیری و رشد از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است . فرآیند آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی هر سازمان مورد توجه است ، مشکل از جایی آغاز می‌شود که بسیاری از آموزش‌هایی که برگزار می‌شود ، اثربخش نیست و در نهایت احساس می‌کنیم تغییری در رفتار کارکنان و عملکرد سازمان اتفاق نیفتاده است . یکی از دلایل ناکارآمدی برنامه‌های آموزشی که با صرف هزینه بسیار اجرا می‌شود این است که ورودی برنامه‌های آموزش به اشتباه تشخیص داده شود ، قطعا یک نیازسنجی آموزشی ناکارآمد می تواند همه رشته‌های برنامه آموزش سازمان شما را پنبه کند ! بنابراین به منظور كارایی و اثربخشی، همه برنامه‌های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند . نیازسنجی آموزشی فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات لازم در مورد نیازهای آموزشی کارکنان جمع آوری و تحلیل می‌شود و می بایست بتواند به دو سوال زیر پاسخ دهد : 

چه كسی به آموزش نیاز دارد؟

چه آموزشی مورد نیاز است؟ 

سخن آخر این که نیازسنجی سنگ زیرین ساختمان آموزش سازمان ماست ، هر چقدر این سنگ را قوی‌تر و محکم‌تر بنا کنیم ، ساختمان آموزش سازمان ما محکم‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود .

 


نفس اژدها

ورکشاپ حرفه ای . 6 ساعت . 2 کارگاه آموزشی

نفس اژدها

ورکشاپ حرفه ای . 6 ساعت . 2 کارگاه آموزشی

DB7

دوره حرفه ای یکساله فوق تخصصی توسعه کسب و کار

DB7

دوره حرفه ای یکساله فوق تخصصی توسعه کسب و کار
ثبت نام ورکشاپ حرفه ای نفس اژدها

دوست عزیزخواهشمنداست اطلاعات فرم ذیل را جهت ثبت نام ورکشاپ مورد نظر بادقت تکمیل نمایید .

ورودی نامعتبر
Please let us know your name.
ورودی نامعتبر است
Invalid email address.
ورودی نامعتبر

ثبت نام دوره حرفه ای یکساله توسعه کسب و کار ( DB7 )

دوست عزیزخواهشمنداست اطلاعات فرم ذیل را جهت ثبت نام رویداد مورد نظر بادقت تکمیل نمایید .

ورودی نامعتبر
Please let us know your name.
ورودی نامعتبر است
Invalid email address.
ورودی نامعتبر

TO TOP