برای شناخت نیازها و انتظارات شما و پاسخگویی موثر به آنها ، چهار نظام رسیدگی به درخواستها ، پیشنهادها ، انتقادها و شکایت ها در گـروه یکتـا راه اندازی شده است .

بخش صدای مشتری پل ارتباطی ما با شماست .

اصول طلایی مشتری مداری یکتا

اصل اول .  اگر مشتری نباشد سازمانی نیست .

اصل دوم .  هیچکس مجبور نیست با ما معامله کند .

اصل سوم .  صداقت و خوشنامی دروازه ورود مشتریان به سازمان است .

اصل چهارم .  مشتری به ما وابسته نیست ما به مشتری وابسته هستیم .

اصل پنجم .  مشتری مداری با استخدام هر عضوی از سازمان آغاز می شود .

اصل ششم .  باور مهم این است که اگر با مشتری سروکار نداشتیم این شغل واقعا شغل بسیار خوبی نبود .

اصل هفتم .  مطمئناً اولویت های مشتریان با اولویت های شما تفاوت دارد .

اصل هشتم .  صادقانه به حرف و حق مشتری احترام بگذارید .

اصل نهم .  جذب مشتری ، راحت تر از نگهداری مشتری و نگهداری مشتری ، راحت تر از رضایت مشتری است .

اصل دهم .  مشتری حرف اول و آخر را می زند .

اصل یازدهم .  تبلیغ کافی است درباره همه چیز اطلاعات بدهید .

اصل دوازدهم .  مشتری مداری کنار آمدن با مشتریان ناسازگار است .

اصل سیزدهم .  باید به آنچه مشتری می گوید گوش فرا دهید .

اصل چهاردهم .  هرگز تماس مشتریان را بدون پاسخ نمی گذاریم .

اصل پانزدهم .  هر روز ( همیشه ) از خودتان بپرسید : آیا مشتری راضی است ؟

اصل شانزدهم .  درباره مشتریان قضاوت نکنید محیطی مهیا کنید تا مشتریان درباره شما قضاوت کنند .

اصل هفدهم .  حتی اگر دشمن هم برای خرید بیاید با تمام وجود باید او را راضی کنید .

اصل هجدهم .  همواره 50 درصد نارضایتی مشتریان نتیجه بی اطلاعی است .

اصل نوزدهم .  مشتری داور نامرئی و نهایی موفقیت یا شکست است .

اصل بیستم .  رکن اصلی تجارت و مهمترین اصل رقابت ، رضایت مشتری است .

دوست عزیز خواهشمنداست اطلاعات فرم فوق را با دقت تکمیل نمایید .
Please tell us how big is your company.
Please let us know your name.
شماره همراه خود را وارد نماید
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
ورودی نامعتبر

TO TOP