References

رهبری و منابع قدرت مدیران

Conflict

مدیریت تعارض در سازمان

Excellence

تعالی سازمان ، رهبری و استراتژی

Activity

رهبری فعالیت در سازمانها

Structure

طراحی ساختار سازمانی

Competence

توسعه شایستگی و توانمندسازی کارکنان

Empowerment

توسعه شایستگی و توانمندسازی مدیران

Function

ارزیابی عملکرد منابع انسانی

Strategic

مدیریت استراتژیک برند

Branding

پرسنال برندینگ

Creativity

مدیریت خلاقیت

Risk

مدیریت ریسک

Leadership

رهبری استراتژیک

Command

فرماندهی سازمانی

diagnose

عارضه یابی سازمانی

planning

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان

Consulting

مشاوره مدیریت و رهبری

Development

مشاوره شغلی و توسعه فردی

holding

استراتژی شرکت های بزرگ و هلدینگ

Supervision

استراتژی سرپرستی و ساختار هلدینگ

جهت ارتباط مستقیـم با مـدیر هماهنگـی دپـارتمان مشـاوره هـای فـردی و سازمانـی  لطفاً با شماره تماس  38474888-051  ارتبـاط برقرار فرمایید . و یا میتوانید از طریق تکمیل فـرم های آنلاین ذیل نیز با ما در دپارتمان مشاوره در ارتباط باشید . بدیهی است کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .

 

TO TOP