professional workshop

 

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
 •  

   

   

   

  سـرفصل هـای دوره آموزشـی

  1 بازده کاری یک مدیر چیست ؟
  2 بازی قدرت نفوذ
  3 بلای کار مدیر
  4 جلسات کوششی غیر مفید یا بالعکس
  5 تلاش برای بازدهی بیشتر
  6 مدیریت فعالیت تیمی
  7 چرا آموزش ، وظیفه رئیس است

   

   

   

 •  

   

   

   

  سـرفصل های دوره آموزشـی

  1 جادوی مرتب سازی
  2 هزینه بالای بی نظمی ها
  3 تصویرسازی زندگی کاری ( تمرین عملی )
  4 انتخاب دور ریختنی ها
  5 ایجاد فضای تمرکز
  6 مرتب سازی دیجیتالی
  7 کنترل فضای دیجیتال
  8 دام ضرب الاجل
  9 دام چند شغله بودن
  10 قانون تقویم خالی
  11 قانون تصمیمات
  12 قانون جلسات
   13 قانون گروه سازی
  14 قانون شادی افزون در محل کار
     

   

   

   

 •  

   

   

   

  سـرفصل های دوره آموزشـی

  1 قوانین نانوشته دنیای کار
  2 پایان دنیای متوسط ها
  3 آیا قادرید غیر قابل جایگزین شوید
  4 دروغ بزرگ یک رئیس
  5 فرمانبران معمولی
  6 هنر مهره های حیاتی
  7 قانون اهرم مهره ی حیاتی
  8 مهره های حیاتی ضروی اند ، چه بخواهیم چه نخواهیم
  9 عیب خوب بودن
  10 آیا به رزومه نیاز دارید ؟
  11 نابغه جن
     

   

   

   

 •  

   

   

   

  سـرفصل های دوره آموزشـی

  1 اخبار خوب و بد سازمان
  2 یادداشت کوتاه
  3 تکنیک مدلسازی
  4 تجسمات ذهنی
  5 داستان قرارداد
  6 سنت امتیاز دادن
  7 بزرگترین خطای یک مدیر
  8 حافظه هیچکس ضعیف نیست
     

   

   

   

ورکشاپ عملیات کنترل بازدهی

مدت زمان ورکشاپ :  6 ساعت . دو جلسه آموزشی

استاد سخن آفرین : سعید بازرگان

ورکشاپ هنر کار کردن شاد

مدت زمان ورکشاپ :  6 ساعت . دو جلسه آموزشی

استاد سخن آفرین : سعید بازرگان

ورکشاپ بازی جایگزینی

مدت زمان ورکشاپ :  6 ساعت . دو جلسه آموزشی

استاد سخن آفرین : سعید بازرگان

ورکشاپ آخرین کلام

مدت زمان ورکشاپ : 6 ساعت . دو جلسه آموزشی

استاد سخن آفرین : سعید بازرگان

TO TOP