نقش مشاور در سازمان

 

 

اهمیت مشاوره در حوزه کارفرمایی بر هیچکس پوشیده نیست اما هنوز هم هستند کارفرمایانی که علاقه ای به مشاوره در حوزه های مختلف کسب و کار مانند مشاوره در زمینه اداره کار و بیمه ،مشاوره در فرایند فروش و بازاریابی و تدوین پلن ها و برنامه های کاربردی حوزه فروش ، مشاوره در حوزه توسعه کسب و کار جهت ارتقای سطح برند ، برند سازی و تمرین سازمان یافتگی ، مشاوره در امور مالی و مالیاتی جهت برنامه ریزی دقیق در حوزه نقدینگی و تعهدات و جلوگیری از معضلات مالیاتی ، مشاوره در زمینه فروش اینترنتی یا دیجیتال مارکتینگ جهت رسیدن به تئانمندی در یکی از کانالهای مهم فروش و ... ندارند و البته تعداد این کارفرمایان بدلیل رسیدن به بن بست و تعطیلی کارگاه در حال کاهش است و رسیدن به تورم و بحران اقتصادی و کرونا یک بار دیگر ثابت کرد مشاوره و استفاده از داده های قابل اتکا از طریق انتخاب یک مشاور خوب و متخصص شرط برای حفظ و توسعه کسب و کار کارفرمایان عزیز است .

ب . مشاوره در حوزه فروش و بازاریابی

 واحد فروش و بازاریابی در واقع نوک پیکان یک شرکت است که قرار است زحمات کل مجموعه را به بار بنشاند . از همین رو توجه به علمی کردن فرایند فروش و بازاریابی در یک مجموعه از نان شب هم برای کارفرمایان واجب تر است . یک مشاور فروش و بازاریابی خوب می تواند با تعریف پلن ها و برنامه های مربوط به حوزه فروش و بازاریابی و نظارت بر اجرای صحیح آنها ، تبدیل سرنخ ها به فرصت و مدیریت درست قیف فروش ، تعریف کانالهای جدید فروش و رفع معایب کانالهای دیگر ، پررنگ کردن حوزه دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی و فروش اینترنتی بعنوان کانال جدی فروش با توجه به شرایط حال حاضر ، تعریف اهداف و ماموریت ها و توجیه تیم فروش و هدایت صحیح مدیران و سرپرستان فروش ، چارچوب بندی بازاریابی و برگزاری کلاسهای آموزشی برای پرسنل فروش به ارتقای سطح فروش و بازاریابی و باکیفیت فروشی کمک های شایان توجهی به سازمان و کارفرما نماید .

 ج . مشاوره در خصوص توسعه کسب و کار

 گاهی عدم پیشرفت یک شرکت تنها به واحد فروش یا واحدهای دیگر به تنهایی نیست که در اینجا نقش یک مشاور خوب در زمینه توسعه کسب و کار می تواند بسیار تعیین کننده باشد . یک مشاور خوب ابتدا با مطالعه دقیق چارچوب شرکت و مناسبات پرسنل و مدیران به معضل یابی سازمان پرداخته و نتیجه مشاهدات خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد . مشاور حوزه توسعه کسب و کار که می تواند در صورت داشتن اطلاعات کافی خود مشاور فروش و بازاریابی شرکت باشد و با برگزاری جلسات با مدیران فروش ، کارکنان ساده و پرسنل فروش و مطالعه دقیق مکتوبات شرکت با بهره گیری از تجربیات مشاور یا مدیر مالی شرکت به رفع معایب موجود و استفاده از نظرات ارزشمند پرسنل که شاید تاکنون توسط مدیران و کارفرما دیده نشده اند به افزایش بهره وری و در نهایت تعمیق رفتار سازمانی و تفکر سیستمی پرداخته و نمودار پیشرفت شرکت و سازمان مورد مشاوره را بسمت ارتقا سوق دهد .

در پایان تاکید می کنیم مبلغی که بابت استخدام یک مشاور خوب پرداخته می شود هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری در جهت ارتقای کسب و کار و سود واقعی است .